Çerez Politikası

Flotal, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Обработка, приложение и поддръжка

Как се съхранява?
 • При пристигането в склада трябва да се отстрани опаковката.
 • И двете страни трябва да се избършат със суха кърпа,
 • тъй като материалите, които полепват по повърхността на стъклото, причиняват корозия и трябва да се отстранят;
 • между листовете трябва да се поставят специални разделители, които да позволяват циркулация на въздуха;
 • боядисаните страни не трябва да влизат в досег с гума;
 • трябва да се съхраняват в места с добро проветрение;
 • не трябва да се съхраняват в мръсни помещения, в които има химикали, или на открито;
 • трябва да се внимава огледалните листи да не се докосват помежду си по време на съхранение и транспорт;
 • дългите им страни трябва се поставят вертикално върху ръбовете под ъгъл 100;
 • между листовете трябва да се постави хартия или талаш;
 • пакетите трябва да се покриват с полиетилен.
Как се реже?

Flotal може да се реже както всяко друго плоско стъкло чрез надраскване с диамант и счупване или чрез срязване на автоматичен плот за рязане.

Процесът на срязване е първият етап в обработката на огледалото. Маслото за рязане е точно толкова важно, колкото и диамантът (режещият нож), които се използват при рязане на огледалото. Маслото за рязане има много предназначения при обработката на огледалото.

 • То позволява образуването на дълбоки срезове при рязането.
 • Смазва подходящо режещия инструмент.
 • Намалява налягането при рязане. (Високото налягане при рязане води до образуване на фини стъклени частици)
 • Позволява да се контролира дълбочината на срязване и осигурява гладък ръб.
 • Намалява образуването на фини стъклени частици.
 • Използването на недостатъчно количество масло за рязане при ниско налягане води до нежелано счупване или грапавини при разделянето.

Всяко масло за рязане има определени свойства на разтворител. При използване на неподходящо масло за рязане (нефт, масла с ниско качество, газьол и др.), боята на огледалото може да се разтвори и в резултат на това да се появят дефекти по огледалото. Тези дефекти може да не са видими по време на обработката, но ще се проявят по време на използване на огледалото.

Като общо правило, за рязане на огледала се използват летливи (изпаряващи се) масла за рязане. Практиката показва, че използването на сухи или неизпаряващи се масла за рязане води до дефекти, особено около ръбовете на огледалата.

Поради факта, че маслата за рязане съдържат разтворители, не е подходящо след рязане огледалата да се стифират и краищата им да се докосват. Между срязаните парчета трябва да се поставят пластмасови разделители. По този начин маслото за рязане, което е останало по огледалото, може бързо да се изпари.

Плотовете за рязане на огледала и инструментите трябва да се поддържат винаги чисти и след рязане да се обръща внимание да не остават грапавини по ръбовете на огледалата.

Как се обработва?
 • Огледалата Flotal могат да претърпяват обработки като изрязване на канали, пробиване на отвори, полиране, кантиране, фасетиране, изглаждане на ръбовете и счупване на ъглите.
 • След всеки от тези процеси огледалата Flotal трябва да се измиват и водата да се отстранява напълно от повърхността им.
 • Процесите на полиране и фасетиране представляват шлифоване на ръбовете на огледалото (стъклото) с диамантени дискове.
 • Размерът на всеки диамантен диск, който се използва при тези процеси, трябва да бъде по-голям от D=65.
 • Броят на оборотите на моторите трябва да бъде най-малко 2500 об/мин.
 • При поставяне на нов диамант се препоръчва той да се използва само за шлифоване на стъкло през първия ½ - 1 час с цел предпазване на покритието на огледалото.
 • Диамантите за обработка се охлаждат с помощта на охлаждаща течност.
 • Механичният стрес, който се причинява на ръбовете на огледалото, се намалява от охлаждащите течности до минимум с цел постигане на гладко шлифоване.
 • Прекомерният механичен натиск уврежда слоя на покритието и в резултат от това вода и стъклен прах може да проникнат между стъклото и покритието, което става причина да започне корозия.
 • Стъклени частици (прах) по време на шлайфане на ръбовете стават причина рН на работните течности да надвиши 10. Обикновено охладителна течност с висока стойност на рН причинява появата на корозия по ръбовете на огледалото. Това увеличаване на рН може да се предотврати с подходящи материали за охлаждане, като стойността на рН трябва да се поддържа под 9 и стъклените частици (прах) трябва да се отстраняват при измиването в края на процеса, преди да са засъхнали върху огледалото.
 • При използването на вода, към която е била добавена охладителна течност по време на работа, се развиват различни видове бактерии. Тези бактерии разграждат сулфатните йони в течение на времето и се образува серен газ. Сероводородният газ води до потъмняване на сребърното покритие. За предотвратяване на това към охлаждащата течност може да се добавят биоциди. Тъй като редовното използване на биоциди може да доведе до резистентност, при наличие на висока концентрация на бактерии трябва да се използват шокови дози.
 • За утаяване и отстраняване на стъкления прах, който се образува при шлайфане и фасетиране, трябва да се използва подходяща система за промиване и утаяване.
 • Агентът за утаяване не трябва да бъде силно киселинен и не трябва да съдържа хлорид.
 • Агентът за утаяване, който се използва, не трябва да взаимодейства химически с охлаждащата течност (водата, добавена към нея).
 • За да се предотврати корозионното действие на разтворителите, използвани при обработката на огледалата, остатъците от разтворители след процесите на шлифоване и фасетиране трябва да се отмият с дейонизирана или чиста вода преди изсушаване.
 • Flotal не може да се закалява или ламинира.
 •      

  Отстраняване на грапавини

  Това се постига чрез шлифоване на ръбовете на огледалото при ъгъл средно 45°.

 •      

  Обикновено шлифоване

  Процес на шлайфане на ръбовете на огледалото при ъгъл от 45° и изглаждане на повърхността на срязване чрез полиране.

 •      

  Шлайфане „Рибена кост“ или С-шлайфане

  Получава се чрез нанасяне на кръгови срезове върху ръбовете на огледалото, което е шлайфано.

 • Придаване на блясък

  Възстановяване на блясъка на срязаната повърхност, който е потъмнял след процеса на шлайфане, чрез втори процес по продължение на оста на ръба.

 • Прерязване на ъглите

  Ъглите на огледалото могат да бъдат отрязани в различни размери.

 •      

  Фасетиране

  Обработка на ръба чрез оформяне на скосен ъгъл между равнината на срязване и равнината на огледалото. С нарастване на фасета се увеличава ъгълът. Може да се изработи един единствен фасет на ръба на стъклото, както и няколко фасета под различен ъгъл и с различни широчини, съобразно дизайна.

 •      

  Пробиване на отвори

  Процесът на пробиване на отвори в огледалото се извърша с помощта на специални свредла. Също както при процеса на рязане на огледалото, при пробиването е необходимо да се получи повърхност без грапавини и дефекти. Най-малката грешка може да доведе до счупване на огледалото. При условие, че не е по-малко от дебелината на огледалото, разстоянието между отворите, които ще се пробиват, и ръбовете на огледалото, както и разстоянието между два отвора, трябва да бъде минимум 5 мм. Всеки отвор, който се пробива, намалява издръжливостта на огледалото.

 •      

  Изработване на канал

  Това е метод за повърхностна обработка за получаване на желани мотиви с помощта на компютърни програми и машини за автоматична обработка на огледала.

Как се използва?


  • Несъвършенствата по повърхностите, на които ще се поставят огледалата, както и грапавите повърхности, трябва да се коригират, тъй като водят до дефекти във външния вид.
  • Огледалата не трябва да се поставят върху прясно измазани или боядисани повърхности, преди да са изсъхнали добре.
  • Необходимо е да се оставя разстояние, за да се предотврати натрупване на влага чрез осигуряване на циркулация на въздуха между огледалото и повърхността, върху която се поставя.
  • При огледалата с рамки между рамката и огледалото трябва да се постави еластичен материал, така че ръбовете да не се увредят или счупят.
  • За да се предотврати счупване при използване на няколко огледала, трябва да се оставя известно разстояние между тях.
  • За получаване на добро отражение при вертикални огледала трябва да се внимава ъгълът към основата да бъде точно 90°.

Използване на двойнозалепваща лента и силикон

 
 • Двойнозалепващите ленти и силиконът, които се използват при монтиране на огледала, не трябва да съдържат разтворители, киселини и основи, които могат да повлияят на боята и покритието на гърба на огледалата;
 • Мястото на поставяне трябва да се почисти от прах, масла и подобни замърсители и да бъде сухо;
 • Лепилата/лентите, които се използват за закрепване на огледалата, трябва да се нанасят вертикално;
 • Повърхността, върху която се монтира огледалото, трябва да бъде достатъчно здрава, за да понесе тежестта му;
 • Повърхността за монтаж трябва да бъде покрита с боя или лак, които не изпускат смола, ако се използва шперплат или друг подобен материал;
 • Монтажът не трябва да се извършва върху студена повърхност;
 • За монтаж се препоръчва температура на околната среда между 18° C и 35° C;
 • При използване на двойнозалепваща лента, дебелината на огледалото не трябва да надвишава 3-4 мм;
 • При монтаж с двойнозалепваща лента се препоръчва използването на множество къси парчета, които да се поставят на малко разстояние, вместо дълги ленти;
 • Двойнозалепваща лента не трябва да се използва за монтаж върху плоски повърхности като врати на гардероби и обикновени врати;
 • Лентата не трябва да се поставя отстрани или на едно място;
 • Силиконът трябва да се нанася вертикално върху обратната страна на огледалото, за да се осигури циркулация на въздуха;
 • Силиконът не трябва да се поставя отстрани или на едно място;
 • За монтаж на огледала се препоръчва неутрален силикон със система за втвърдяване алкокси, едно или двукомпонентни хибридни силикони;
 • Не трябва да се използват киселинни силикони или лепила на водна, гумена или полиуретанова основа;
 • В много влажни помещения ръбовете на огледалото трябва да се запечатат със силикон, за да се предотврати бъдеща корозия.
 • profil-ve-vida-kullanimi-1.jpg

  profil-ve-vida-kullanimi-2.jpg

  Използване на профили и болтове

  При монтаж на огледала с помощта на разделители и профили

  • Трябва да се внимава същите да са с подходящи размери и здравина, така че да могат да носят огледалото;
  • При използване на метални профили трябва да се използва уплътнение между огледалото и метала, за да няма контакт между тях.

  При монтаж с помощта на фиксиращи болтове

  • Трябва да се използват неопренови или пластмасови шайби, които да се поставят между огледалото и болтовете или други подобни фиксиращи елементи, които ще преминат през отворите на огледалото.
 •      

  Свързване на огледала

  При монтаж на огледала, които достигат до тавана, трябва да се оставя разстояние между ръба на огледалото и тавана, за да се осигури вентилация на обратната страна на огледалото.

 •      

  Огледала и подове

  Ако огледалото започва от пода, се препоръчва то да се постави в специален профил за монтаж.

 •      

  Огледала и тавани

  При монтаж на огледала, които достигат до тавана, трябва да се оставя разстояние между ръба на огледалото и тавана, за да се осигури вентилация на обратната страна на огледалото.

 •      

  Огледала и вертикални елементи

  Ако стените са покрити с дървесни материали, огледалото се монтира с дървени летви без да е необходима допълнителна рамка. Рамката и монтажа към стената на огледала, поставени в близост до прозорци, лесно могат да бъдат прикрити със завеси.

Безопасен монтаж на огледала

 • Използването на обезопасяващо фолио намалява опасността от инциденти и нараняване на места, на които съществува висок риск от счупване на огледалата. При счупване на огледалото фолиото ще задържи парчетата заедно и ще намали риска от нараняване. Освен че намалява риска, то предпазва задната повърхност от надраскване и корозия във влажни условия.
 • Обезопасяващото фолио се поставя на обратната страна на огледалата. Огледало с обезопасяващо фолио трябва да се монтира върху повърхността с двойнозалепваща лента или механични свързващи елементи.
 • Особено препоръчително е обезопасяващо фолио да се използва при монтаж на огледала на нивото на очите, монтаж на височина до 80 см от земята и на места като фитнес зали, танцови зали, салони за красота, дневни центрове, училища, фоайета на хотели и търговски центрове, където има голямо движение на хора.
 • Обезопасяващото фолио, което се използва, трябва да отговаря на стандарта TS EN 12600 2B2.
Как се почиства?
 •      

  Огледалата трябва да се почистват с влажна и суха кърпа.

 •      

  Не трябва да се опитва премахване на упоритите петна докато огледалото е сухо, петната трябва да се почистват с леко триене с кърпа, която е била потопена в чиста топла вода и след това много добре изцедена;

 •      

  Не трябва да се пръскат почистващи препарати директно върху повърхността на огледалото;

 •      

  Уверете се, че няма останала вода по долния ръб на огледалото;

 •      

  Разяждащи химикали, съдържащи амоняк, киселинни или алкални препарати не трябва да се използват за почистване на огледала;

 •      

  Огледалата не трябва да се почистват с материали като шпатули, които могат да надраскат повърхността.