Çerez Politikası

Flotal, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Условия за ползване

Вашият достъп до тази интернет страница или използването на всяка информация от нея означава, че приемате следните условия. Нашата компания има правото без предварително уведомление да променя и актуализира както условията и разпоредбите в настоящия правен документ, така и цялото съдържание, философия и информация в сайта.

Нашият уеб сайт и неговото съдържание са изготвени с цел предоставяне на обща информация. На сайта няма данни, които да са предоставени с цел предлагане или извършване на дейност. Отговорността за всички видове решения, взети въз основа на информацията в сайта, носи единствено самият потребител. Нашата компания по никакъв начин не може да носи отговорност за вреди, произтичащи или които може да възникнат от информация или дейности, извършени въз основа на информация, публикувана в тази интернет страница или от невъзможността за достъп до нея. Освен това финансовите данни и информацията за продукти, предлагани в сайта, са предназначени единствено с информативна цел и нямат никаква търговска цел или намерение за такава. Дружеството може да включи в уеб сайта информация, събрана от източници, на които дружеството вярва, че са надеждни, но без да гарантира до колко точна и прецизна е тази информация.

Поради тези причини се препоръчва на потребителите да потвърдят или да получат потвърждение на достоверността на информацията, преди да действат въз основа на информация, убеждение и съдържание, получено от този сайт. Нито дружеството, нито неговите съдружници, управители и служители, нито трети лица ще поемат отговорност за вреди, произтичащи от използването по някакъв начин на съдържанието в сайта.

В случай, че имате достъп до други сайтове чрез линкове от нашия уеб сайт, в сила ще бъдат условията за ползване на тези сайтове; а верността на съдържанието на тези уеб сайтове, за които са предоставени линкове, не е проверена, нито гарантирана. Изцяло от посетителите в сайтовете зависи дали да използват тези линкове, а нашето дружество няма да носи отговорност за вреди, възникнали от достъпа и използването на съответните сайтове чрез предоставените линкове.

Всички авторски права и/или правата за интелектуална собственост на марки, лога, емблеми, изображения, видео представяния и други подобни материали в нашия уеб сайт принадлежат на нашето дружество и са защитени от Закон № 5846 за правата върху интелектуална собственост, както и от други закони и подзаконови актове. Възпроизвеждане, разпространение, качване, отпечатване и публикуване на изброеното по-горе, както и използването му за търговски цели и/или по друг начин е предмет на предварително писмено съгласие, което трябва да бъде поискано и евентуално предоставено от нашето дружество. В случай на възникване на каквото и да е нарушение на правата на собственост върху съдържанието в нашите уеб сайтове, моля, свържете се с нас.

С изключение на заявленията за кандидатстване за работа всеки писмен документ или данни, въпрос, коментар, предложение и др., който не е личен въпрос, и Вие по някакъв начин го предавате (предоставяте) на този уеб сайт, ще се смята, че не е поверителна тема и няма да се вписва като такава. Всички видове становища, графични изображения, изобретения, разработки, предложения или концепции (включително, но не само: разработка на продукти, производство, реклама и маркетинг), които Вие предадете или публикувате, ще станат собственост на нашето дружество и може да се използват (включително, но не само във връзка с: производство, разкриване, прехвърляне, издаване и обявяване) с търговски или нетърговски цели без да се правят никакви плащания към Вас или към трето лице. Не носим отговорност, ако лица под 18-годишна възраст предложат информация, без да получат съгласието на своите родители или настойници.

Не носим отговорност за вреди, които могат да възникнат в хардуера на компютър или друго имущество поради Вашия достъп до този сайт или при използване на този сайт или при изтегляне на всякаква информация или документи, включително и всеки звук, изображение и писмен документ, или повреди, които могат да бъдат причинени от зловреден софтуер, заразил Вашите компютърни системи.

Компанията си запазва правото да ограничи, спре или прекрати достъпа Ви до този сайт или която и да е негова функция или част от него по всяко време и без уведомяване.

​Нашето дружество автоматично и анонимно събира характеристики и данни, сред които честота на посещения от потребител, посетени подраздели и др. по време на сърфирането на посетителите на нашия уеб сайт. Тези данни се използват единствено за определяне на процента на следните различни раздели и области, от които потребителите се интересуват, и информацията не е свързана с личните данни на нито един от посетителите. В случаите, когато се използва технологията, наречена „бисквитки“, се определя начинът на посещение на страниците, откъде преминава посетителят; по същия начин се събират статистически данни, за да се определи процентът на проследяване и кликване върху различни части от сайта и по характер това не е частно приложение. Чрез тази технология ние целим да предоставим лесен достъп на потребителите до съдържанието на разделите, които те често посещават от първото им посещение на сайта. Ако желаете, можете да промените вашите настройки за „бисквитки“ на Вашия компютър. В този случай обаче ще има разлики в това как сърфирате в нашия уеб сайт.