Çerez Politikası

Flotal, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Поверителност

В случай, че доброволно споделите свои лични данни на нашата интернет страница, това означава, че приемате нашата политика за поверителност и условията за ползване на сайта. Нашата интернет страница не събира никакви лични данни (лична информация) от посетителите освен тези, която са доброволно споделени.

Нашата компания се грижи за защитата на поверителността на личните данни на потребителите. Взети са предпазни мерки, необходими за осигуряване на сигурността на личните Ви данни. Разработени са и се прилагат проверки, необходими за прилагане на съответните закони и разпоредби. В обхвата на нашата политика за поверителност лични данни (име, електронна поща, служебни и лични адреси, телефонни номера и т.н.), предоставени на нашия уеб сайт от потребителите, не се споделят с трети страни, не се продават, не се отдават под наем, нито се използват по никакъв друг начин. Вашите данни са защитени чрез ограничен достъп с цел да се предотврати неоторизиран достъп до информация, промяна и/или злоупотреба с нея. Освен това нашите служители и институциите, с които си сътрудничим, могат да бъдат подведени под отговорност от нас, ако не действат в рамките на политиката за спазване на поверителност.

Събраната лична информация е във връзка с и е ограничена до целта, за която се обработва. Тя ще се съхранява в периода, предвиден в съответното законодателство, както и в обема, необходим за целта, за която тя ще се обработва. В края на периода Вашите лични данни ще бъдат изтрити, унищожени или направени анонимни.

Тези разпоредби за поверителност не са валидни за външни интернет страници, до които ще имате достъп чрез линкове в нашите уеб страници. Поради тази причина Ви съветваме да прегледате видовете поверителност на сайтовете, за които имате достъп, преди да споделяте лични данни. Освен това, в случай, че има полета на нашата интернет страница, където задавате потребителско име и парола, Ви съветваме да не споделяте тези данни с никого – в името на Вашата безопасност.

Вашата лична информация, която доброволно предоставяте, ще се използва за следните цели:

 • Разглеждане и оценка на искове, жалби и заявления
 • Разработване и предоставяне на продукти и услуги, поискани от потребителя, или с цел решаване на проблеми, свързани с предлаганите услуги и инструменти
 • Информиране на потребителите, съобщения за стартиране на кампании
 • Определяне на потребителските профили – с цел събраната информация да се използва от нашата компания
 • Доставка на закупени стоки и/или подаръци
 • Оценка на приложения в рамките на процеса за набиране на персонал.

Нашата компания има право да разкрива и/или споделя информация за потребителите, единствено ако:

 • Дружеството има разрешение да споделя личните данни на потребителите
 • Става по заповед на съдебна инстанция, искове (претенции) от административен орган или при изискване във връзка със съдебни/правни процедури
 • Става въпрос за записване за проучване, планиране и статистика или подобни цели, като дружеството ги предостави като официална анонимна статистика
 • Това са лични данни, необходими за превантивни, защитни и информационни дейности, извършени от държавни институции и организации, които по закон следва да извършват дейности във връзка с националната отбрана, националната сигурност, обществената безопасност, обществения ред или икономическата безопасност и тези данни са записани с тази цел.

Ведно с правата, с които разполагате, допълнително можете да се консултирате с нашата компания във връзка със следното:

 • Да научите дали се използват лични данни и ако е така, с каква цел
 • Да изискате корекция на неточна или погрешно вписана информация
 • Да поискате заличаване на лични данни
 • Да научите кои са третите страни (местни или чуждестранни), на които се препращат лични данни
 • Да подадете иск за обезщетение при щета/вреда, възникнала при записването на лични данни.