Çerez Politikası

Flotal, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

İşleme Uygulama ve Bakım

​Nasıl Depolanır?
 • Depoya getirildiğinde ambalajından çıkarılmalı,
 • Her iki tarafı kuru bezle silinmeli,
 • Ayna yüzeyine yapışan yabancı maddeler korozyonu hızlandırdığı için temizlenmeli,
 • Hava sirkülasyonu sağlamak için plakalar arasına özel takozlar yerleştirilmeli,
 • Boyalı yüzeyleri lastik malzeme ile temas ettirilmemeli,
 • Kuru, iyi havalandırılan depolarda stoklanmalı,
 • Nemli ve kimyasal gazların bulunduğu yerlerde ve dış ortamlarda stok yapılmamalı,
 • Stoklama ve taşıma sırasında ayna levhaların birbirleriyle temas etmemesine özen gösterilmeli,
 • Uzun kenarları yatayla 10º açı yapacak şekilde dikey olarak takozlar üzerine oturtulmalı,
 • Plakalar arasına kağıt veya toz konulmalı,
 • Paketlerin üzeri naylonla kapatılmalıdır
Nasıl Kesilir?

Flotal kesimi, düzcamda olduğu gibi, elmasla çizilip kırma yöntemi ile veya otomatik kesim masalarında kesme şeklinde gerçekleştirilebilir.     

Kesme işlemi ayna işleme sürecinin ilk adımıdır. Ayna kesiminde kullanılacak elmas (kesim rölesi) kadar kesim yağının da büyük önemi vardır. Kesim yağı ayna işleme sürecinde birçok amaca hizmet eder.     

 • Kesim sırasında derin kesiklerin oluşmasını sağlar.
 • Kesim rölesinin uygun bir şekilde yağlanmasını sağlar.
 • Kesim basıncının azaltılmasını sağlar. (Kesim basıncının yüksek olması kılcal cam parçacığı oluşumunu arttırır.)
 • Kesim derinliğini arzu edilen biçimde yönlendirerek, düzgün kenarlı kesim sağlar.
 • Kılcal cam parçacıklarının oluşumunu azaltır.
 • Kesim yağının düşük basınçta ve az miktarda kullanılması durumunda koparma sırasında istenmeyen kırılmalara veya çapaklanmalara neden olur.
 • Her kesim yağı belli bir çözücü özellik taşır. Uygun olmayan kesim yağları (petrol, düşük kalite yağlar, gazyağı vb.) ile kesim yapılması durumunda, ayna boyası çözülür ve bunun sonucunda aynada bozulmalar meydana gelebilir. Bu bozulmalar işlemin ilk yapıldığı anda görülmez fakat daha sonra aynanın kullanımı sırasında ortaya çıkar.

Genel bir kural olarak ayna kesiminde uçucu (buharlaşan) kesim yağı kullanılır. Kuru veya uçucu olmayan kesim yağıyla yapılan kesimlerin, aynanın özellikle kenar bölgelerinde hatalara neden olduğu görülmüştür.     

Kesim yağının solvent içermesi nedeniyle, kesim yapıldıktan sonra ayna plakalarının üst üste birbiriyle temas edecek şekilde toplanması uygun değildir. Mutlaka kesilen parçalar arasına plastik ayraçlar konulmalıdır. Böylece kesim sırasında ayna üzerinde kalan kesim yağının hızlı bir şekilde buharlaşması sağlanır.     

Ayna kesim masaları ve araçları daima temiz tutulmalı, kesim sonrasında ayna kenarlarında çentik ve çapak kalmamasına dikkat edilmelidir.     

Nasıl İşlenir?
 • Flotal üzerinde, kanal açma, delik delme, rodaj, bizote, çapak alma (bant rodaj), köşe kırma gibi kenar işleme işlemleri yapılabilmektedir.
 • Bu işlemlerin her birinden sonra, Flotal’in yıkanması ve yıkama suyunun ayna üzerinden tamamen uzaklaştırılması gerekmektedir.
 • Rodaj ve bizote işlemleri, ayna (cam) kenarının elmas taşlarla tıraşlanmasıdır.
 • Tıraşlanma sırasında kullanılan taşların elmas tane büyüklükleri D=65’ten kalın olmamalıdır.
 • Taşların motor devir sayısı en az 2500 d/dk. olmalıdır.
 • Ayna kaplamasının korunması için yeni taş takıldığında ilk ½ - 1 saat, taşların sadece cam rodajında kullanılması önerilir.
 • İşleme taşları, soğutucu madde ilave edilmiş (coolant) su kullanılarak soğutulur.
 • Soğutma çözeltileri ile ayna kenarına uygulanan mekanik stres minimuma indirilerek düzgün bir aşınma sağlanır.
 • Fazla mekanik stres, kaplama tabakasına zarar verir ve bunun sonucu su ve cam tozları camla kaplama arasına girerek kenar korozyonun başlamasına sebep olur.
 • Ayna kenarının tıraşlanması sırasında cam partikülleri (tozları) işleme suyunun pH değerinin 10’un üzerine çıkmasına neden olur. Yüksek pH değerindeki bazik soğutma suyu, ayna li kenarında korozyonun başlama nedenidir. Uygun soğutma maddeleri ile bu pH artışı engellenerek, pH değerinin 9’un altında tutulması, işlemeden hemen sonra yıkanarak, soğutma li sularının ve cam tozlarının (partiküllerinin) ayna üzerinde kurumadan uzaklaştırılması gereklidir.
 • İşleme sırasında kullanılan soğutma maddesi ilave edilmiş sularda kullanım sırasında çeşitli bakteriler oluşur. Bu bakteriler zamanla sülfat iyonlarını indirgeyerek hidrojen li sülfür gazı oluşturur. Hidrojen sülfür gazı gümüş tabakanın kararmasına neden olur. Soğutma suyuna uygun bakteri öldürücüler (biocide) ilave edilerek ile bunun önüne geçilir. li Düzenli olarak biocide kullanılması bakteriler üzerinde bağışıklık sağlayabileceğinden çok yüksek bakteri varlığı durumunda yüksek dozda şoklama uygulanmalıdır.
 • Rodaj ve bizote işlemleri sırasında ortaya çıkan cam tozlarının süreç sırasında çöktürülüp uzaklaştırılması için uygun çöktürücü (flocking) ve hidrosiklon (sifonlama) sistemi li kullanılır.
 • Kullanılacak çöktürücünün, çok asidik olmaması ve klorür içermemesi gerekir.
 • Kullanılan çöktürücünün kimyasal olarak coolant’a (soğutucu malzeme eklenmiş su) etkisi olmamalıdır.
 • Aynanın, işlenmesinde kullanılan çözeltilerin korozif etkisi altında kalmasını önlemek için rodaj veya bizote işleminden sonra ayna üzerindeki çözeltilerin kurumadan aynanın, li deonize veya saf su ile yıkanması gerekir.
 • Flotal temperlenemez ve lamine edilemez.
 •      

  Çapak alma

  Ayna kenarlarının ortalama 45°’lik açıyla tıraşlanması suretiyle gerçekleştirilir.    

      
 •      

  Düz Rodaj

  Ayna kenarlarının 45°’lik açıyla tıraşlanması ve kesim yüzeyinin tamamının perdahlanarak düzeltilmesi işlemidir.    

      
 •      

  Balık sırtı rodaj veya C rodaj

  Aynanın rodajlanan kenarlarında dairesel kesitler oluşturmak suretiyle gerçekleştirilir.    

      
 • Parlatma

  Rodaj sonrası matlaşan kesim yüzeyinin ikinci bir işlemle kenar ekseni boyunca kesintisiz olarak parlatılmasıdır.    

      
 • Köşe kırma

  Ayna köşelerinin değişik boyutlarda kesilmesi işlemidir.    

      
 •      

  Bizote

  Kenar işleminin, ayna kesim yüzeyi ile ayna yüzeyi arasında eğik açı oluşturularak yapılmasıdır. Açının eğimi arttıkça bizote genişliği de artar. İsteğe göre cam kenarlarına tek bizote yapılabileceği gibi farklı açılar ve genişliklerde de bizote yapılabilir.    

      
 •      

  Delik Delme

  Aynada delik delme işlemi, özel matkaplarla gerçekleştirilir. Ayna kesiminde olduğu gibi delik delmede de çentik ve çapağı olmayan temiz bir kesim gereklidir. En ufak bir hata aynanın çatlamasına neden olabilir. Ayna kalınlığından az olmamak şartıyla aynada açılacak deliklerin ayna kenarına olan mesafesi ve iki deliğin birbirine olan mesafesi minimum 5mm olmalıdır. Açılacak her delik camın mukavemetini azaltmaktadır.    

      
 •      

  Kanal Açma

  Bilgisayar programlı otomatik ayna işleme makineleriyle istenilen motiflerde yapılan yüzey işleme çeşitlerinden biridir.    

      
Nasıl Uygulanır?


  • Uygulama yüzeylerindeki pürüzler ve düzgün olmayan yüzeyler görüntü bozukluklarına neden olabileceği için düzeltilmeli,
  • Yeni sıvanmış veya boyanmış yüzeyler tamamen kurumadan ayna uygulaması yapılmamalı,
  • Ayna ile uygulama yüzeyi arasında hava sirkülasyonu sağlayarak nem birikimini önleyecek bir boşluk bırakılmalı,
  • Çerçeve içine oturtulan aynalarda kenarların sıkışıp zedelenmemesi için çerçeve ile ayna arasına elastik malzemeler yerleştirilmeli,
  • Çok parçalı ayna uygulamalarında aynaların birbirlerini sıkıştırarak kırılmalarını önlemek amacıyla aralarında mutlaka boşluk (derz) bırakılmalı,
  • Düşey ayna uygulamalarında iyi görüntü almak için aynanın zeminle 90°’lik açı yapmasına dikkat edilmelidir.

Çift Taraflı Bant ve Silikon Kullanımı

 
 • Ayna uygulamalarında kullanılacak çift taraflı bantlar ve silikonlar ayna arka boyasını ve kaplamalarını etkileyecek eritici (solvent), asit ve baz içermemeli,
 • Uygulama yüzeyi toz, yağ ve benzeri kirlerden arındırılmış ve kuru olmalı,
 • Aynaların takılması için kullanılan yapıştırıcılar/bantlar düşey olarak kullanılmalı,
 • Uygulama yüzeyi, ayna ağırlığını taşıyabilecek mukavemete sahip olmalı,
 • Uygulama yüzeyi, sunta ve benzeri malzemeler kullanılması durumunda, yüzey, reçine kusmayacak türdeki boya veya vernikle kaplanmış olmalı,
 • Soğuk yüzeylerde uygulama yapılmamalı,
 • 18°C ila 35°C arasındaki oda sıcaklığı uygulama için tercih edilmeli,
 • Çift taraflı bant uygulamalarında ayna kalınlığı 3-4mm’yi geçmemeli,
 • Çift taraflı bant uygulamalarında uzun şeritler yerine daha küçük ve daha sık parçalar kullanılmalı,
 • Gardrop kapağı, kapı gibi düz yüzeylerde bant kullanılmalı,
 • Çift taraflı bant uygulamalarında bant yatay veya noktasal kullanılmamalı,
 • Silikon uygulamaları ayna arka yüzeyinde hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düşey olmalı,
 • Silikon uygulamalarında silikon yatay veya noktasal kullanılmamalı,
 • Ayna uygulamalarında nötr kürlenen (neutral curing) alkoksi bazlı, nem ile kürlenen (condensation curing) alkoksi bazlı, 1 veya 2 bileşenli hibrid silikonlar kullanılmalı,
 • Asit silikonlar ve su/kauçuk/poliüretan bazlı yapıştırıcılar kullanılmamalı,
 • Çok nemli mekanlardaki ayna uygulamalarında gelecekteki korozyonu önlemek için ayna kenarları silikon ile kapatılmalıdır.
 • profil-ve-vida-kullanimi-1.jpg

  profil-ve-vida-kullanimi-2.jpg

  Profil ve Vida Kullanımı

  Tırnak ve profillerle ayna uygulamasında,

  • Ayna plağını taşıyabilecek kesit ve güçte olmasına dikkat edilmeli,
  • Metal tırnaklar ve profiller kullanıldığında ayna ile metal yüzey arasına teması önleyecek conta yerleştirilmelidir.

  Tespit vidalarıyla ayna uygulamasında,

  • Ayna üzerinde açılan deliklerden geçecek vida vb. elemanlar ile ayna arasına neopren veya plastik conta yerleştirilmelidir.
 •      

  Ayna ile Ayna Birleşimi

  Tavana kadar ulaşan ayna uygulamalarında aynanın arka yüzünü havalandırmak için ayna kenarı ile tavan arasında mesafe bırakılmalıdır.

 •      

  Ayna ile Zemin Birleşimi

  Aynanın yer döşemesinden itibaren başlaması isteniyorsa, tercihen profil içine takozlar üzerine oturtularak uygulanır.

 •      

  Ayna ile Tavan Birleşimi

  Tavana kadar ulaşan ayna uygulamalarında aynanın arka yüzünü havalandırmak için ayna kenarı ile tavan arasında mesafe bırakılmalıdır.

 •      

  Ayna ile Düşey Elemanların Birleşimi

  Duvarların ahşap lambri ile kaplı olması durumunda ayna ayrıca bir çerçeveye gereksinim olmadan çıtalarla sabitlenir. Pencere yanlarına yerleştirilen aynaların çerçeve ve duvar ile bağlantı yerleri perde tarafından kolayca gizlenebilir.

Aynada Güvenlik Uygulaması

 • Güvenlik Filmi, aynaların kırılma olasılığı yüksek olan yerlerde, kaza ve yaralanmaları minimize etmek için kullanılmalıdır. Aynanın kırılması halinde, film; cam parçalarını bir arada tutarak yaralanma riskini azaltır. Kazaları minimize etmesinin yanı sıra, arka boya çizilmelerini ve nemli ortamlarda korozyonu önler.
 • Güvenlik filmi aynanın boyalı arka yüzeyine uygulanır. Güvenlik filmi uygulanan ayna, yüzeye, çift taraflı bant veya mekanik sabitleyicilerle yerleştirilmelidir.
 • Baş üstü ayna kullanımları, yerden 80 cm yüksekliğe kadar olan ayna uygulamaları ile spor tesisleri, dans ve güzellik salonları, kreşler, okullar, otel lobileri, alışveriş merkezi gibi hareketliliğin ve insan yoğunluğunun olduğu yerlerde özellikle güvenlik filmi kullanılması tavsiye edilir.
 • Aynaya uygulanacak güvenlik filmi TS EN 12600 2B2 standardına uygun olmalıdır.
Nasıl Temizlenir?
 •      

  Ayna nemli, yumuşak bir bezle silinmeli,    

      
 •      

  Cam kuruyken güçlü lekeler çıkartılmaya çalışılmamalı, lekeler duru sıcak suya batırılarak iyice sıkılmış pamuklu bezle hafifçe ovularak giderilmeli,    

      
 •      

  Herhangi bir temizleyici ayna yüzeyine direkt püskürtülmemeli,    

      
 •      

  Aynanın alt kenarında su kalmamasına dikkat edilmeli,    

      
 •      

  Ayna temizliğinde aşındırıcı kimyasallar ile amonyak bazlı, asidik ve alkali temizlik malzemeleri kullanılmamalı,    

      
 •      

  Spatula vb. yüzeyi çizebilecek malzemelerle temizlik yapılmamalıdır.